Olkapään kuntoutus vaatii usein fysioterapeutin apua

Olkapää voi olla kiertäjäkalvosinoireyhtymää potevalla niin kivulias, ettei kättä pysty nostamaan kunnolla. Kipu tuntuu yleensä olkapään alueella, mutta se voi säteillä olkavarren ulkoreunaa pitkin aina kyynärniveleen asti. Olassa todetaan usein ns. kipukaarioire, jolloin kipua ilmenee nostettaessa kättä 60–120 asteen välillä. Kipu häiritsee tyypillisesti myös nukkumista. Kyseessä on vaiva, joka aiheuttaa eniten olkapään kiputiloja työikäisille ja kroonistuessaan se voi pahimmillaan johtaa työkyvyttömyyteen.


Kiertäjäkalvosinoireyhtymä tunnetaan myös ahtaana olkapäänä ja olkapään pinneoireyhtymänä. Viime aikoina on alettu puhumaan olkalisäkkeen alaisesta kipuoireyhtymästä, koska kipu voi johtua muustakin kuin jännevaurioista tai mekaanisesta ahtaudesta olkapäässä. Usein erilaiset toiminnalliset ongelmat voivat altistaa vaivalle. Jos kyse ei ole traumaperäisestä vammasta, oirekuvan taustalla voi olla esimerkiksi olkapään epävakaus (eli instabiliteetti), jänteiden ärsytys, rappeuma, repeämä tai ylirasitus. Oirehdinta alkaa yleensä vähitellen ja usein taustalla on olkapäätä ärsyttänyt äkillinen rasitus ja kuormitus.


Kipu tuntuu yleensä olkapään alueella, mutta se voi säteillä olkavarren ulkoreunaa pitkin kyynärniveleen asti.

OLKAPÄÄN RAKENNE

Olkapää on kehon liikkuvin nivel ja sen vuoksi se on altis erilaisille vammoille ja ylirasitukselle. Olkanivel on olkavarren ja lapaluun välinen niveltymä ja lisäksi siihen yhdistyy solisluu. Tätä yhdistelmää kutsutaan hartiarenkaaksi. Hartiarenkaan liikuttamisesta vastaa käden, olkapään, yläselän, keskivartalon ja niskan alueen lihakset. Olkapään kiertäjäkalvosin eli rotator cuff- lihakset ovat merkittävässä roolissa olkapään liikkeissä. Rotator cuff-lihasten tärkeimpiä tehtäviä on tukea olkapäätä niskan, selän, käden ja olkapään liikkeissä. Lisäksi niiden tehtävä on vähentää olkaluun päähän kohdistuvaa painetta. Lapaluun liikkuvuus ja hartiarenkaan lihasten motorinen kontrolli muodostavat vahvan perustan olkapään toiminnalle. Esimerkiksi kättä ylös nostaessa, tulee lapaluun kiertyä ylös ja kallistua taakse, jotta käden hyvä liikelaajuus on mahdollista.


HOITO

Vaivan hoitaminen leikkaamalla on vähentynyt viime vuosina merkittävästi ja leikkaushoitoon turvaudutaan nykyään viimeisenä keinona. Tutkimukset ovat osoittaneet, että konservatiivisella hoidolla ja leikkauksella on saatu samanlaisia tuloksia. Tämä on potilaan kannalta hyvä asia, sillä leikkauksissa on aina riskinsä ja toipuminen on kivuliasta ja hidasta.


Hoidon kulmakivenä on fysioterapia. Olkapään kuntoutus vaatii yleensä onnistuakseen asiaan erikoistuneen fysioterapeutin tutkimus- sekä hoitokäyntejä. Tärkein hoito Käypä Hoito -suosituksen mukaan on fysioterapeutin suunnittelema ja kontrolloima liikeharjoittelu, jollei vaiva parane itsestään muutamassa viikossa.


Asiakkaalle sopivat harjoitteet valitaan fysioterapeuttisen tutkimisen perusteella. Harjoittelu voidaan suunnitella siten, että liikkeet onnistuvat kotona tai kuntosaliympäristössä. Paranemista seurataan ja harjoitteita muokataan kontrollikäynneillä, joita hoitojaksoon sisältyy 2-10, riippuen oireen haastavuudesta. Tutkimista ja liikeharjoitteita voidaan kohdistaa myös mm. urheilulajin tai oireita aiheuttavien työtehtävien mukaiseksi. Tärkeää on, että asiakas sitoutuu kuntoutusprojektiin, joka kestää yleensä muutamia kuukausia.

Fysioterapeutti suunnittelee tutkimuksen perusteella asiakkaalle sopivan yksilöllisen harjoitusohjelman.

515 katselukertaa0 kommenttia