Rintasyöpä -kuntoutumisen tukeminen fysioterapialla

Päivitetty: 8. syys 2019

Rintasyöpä on ollut jo pitkään naisten yleisin syöpä. Lähes joka kahdeksas suomalaisnainen sairastuu jossain vaiheessa elämäänsä rintasyöpään. Rintasyövän ennuste parantuu koko ajan, kun syöpä todetaan aiempaa aikaisemmin ja hoitomenetelmät ovat kehittyneet. Hoitojen aikana pääpaino on luonnollisesti itse syövän hoidossa, mutta hoitoihin liittyy useita haittavaikutuksia, jotka huolettavat naisia ja joihin voi saada apua fysioterapiasta.


Ehkä pelätyin haittavaikutus on yläraajan lymfaturvotus, mutta rintasyöpähoidot voivat aiheuttaa myös muita käsivarren ja olkapään häiriöitä. Ylävartalon alueella oireet ilmaantuvat yleensä ensimmäisen vuoden aikana leikkauksesta. Yleisimpiä ongelmia ovat leikatun puolen olkanivelen rajoittunut liikkuvuus, alentunut lihasvoima, kipu, arpikiristys, lymfaturvotus, rintarangan ongelmat ja yleiskunnon laskeminen. Näistä johtuen toimintakyky voi laskea ja arkipäivät toiminnot vaikeutua.


Syöpähoidoista johtuen naisilla on suurempi riski luun murtumiin ja osteoporoosiin. Useimmilla naisilla esiintyy painonvaihtelua ja hoitojen vuoksi painon nouseminen on yleisempään kuin painon laskeminen. Ylipaino on yksi lymfaturvotuksen riskitekijöistä. Imusuoniston toimintakyky parantuu rasvakudoksen vähenemisen myötä. Rintasyöpää sairastaneilla on myös kohonnut riski sairastua oheissairauksiin kuten diabetekseen, sydänsairauksiin tai osteoporoosiin. Liikunta vähentää näihin sairauksiin sairastumisen riskiä.


LIIKE ON LÄÄKE

Liikunnan harrastamisella on sekä syöpähoitojen aikana että niiden jälkeen toimintakykyä parantava vaikutus. Tutkimusten mukaan rintasyöpään sairastuneet yleensä vähentävät fyysistä aktiivisuutta diagnoosin jälkeen, hoitojen aikana ja myös niiden jälkeen. Tämä on tietysti luonnollista ja ymmärrettävää johtuen syöpähoitojen haittavaikutuksista, kuten painon muutoksista, väsymyksestä, pahoinvoinnista ja kivusta. Lisäksi voi olla epätietoisuutta, saako tai kannattaako hoitojen aikana liikkua. Vastaus on, että rintasyöpää sairastaneiden tulisi pyrkiä välttämään liikkumattomuutta ja olla fyysisesti niin aktiivia kuin toimintakykynsä puolesta pystyvät olemaan.


Liikuntaharjoittelulla pyritään kehittämään fyysisen suorituskyvyn osa-alueita

(liikkuvuus, lihasvoima, sydän- ja verenkiertoelimistön suorituskyky). Liikuntaa suositellaan harrastettavan voimavarojen mukaan sekä syöpähoitojen aikana että niiden jälkeen. Yläraajan liikerajoitteisiin tärkein hoito on liikeharjoittelu, mutta myös arpien hoito manuaalisesti kevyesti hieroen on usein tarpeen. Liikunnan suhteen voi olla pelkoa, että liikunta aiheuttaisi lymfaturvotusta, mutta asia on täysin päinvastainen eli liikkumattomuus on imunestevirtausta heikentävä tekijä.


Liikunnalla on todettu olevan syöpää sairastaneen elämänlaatua parantava vaikutus. Liikunnan on osoitettu myös vähentävän kivun määrää. Kipuun liittyvä pelko voi vaikuttaa fyysisen aktiivisuuden välttämiseen, joka taas heikentää toimintakykyä. Heikoksi koettu toimintakyky ja kipu puolestaan altistavat mielialaongelmille. Rintasyöpään ja sairastumiseen liittyvät pelot ovat tyypillisiä stressireaktion laukaisijoita. Pitkäaikainen stressi on terveydelle vahingollista. Liikunnalla on selkeästi mielialaa kohentava ja jopa masennusta hoitava vaikutus. Liikunta vaikuttaa positiivisesti väsymykseen ja ahdistuneisuuteen. Fyysisesti aktiivisten ihmisten unen laatu ja stressinhallinta on yleensä parempaa.


Liikuntaharrastusta aloittaessa on tärkeä huomioida vointi yksiköllisesti. Hoitojen aikana pääpaino on kevyellä, kuntoa ylläpitävällä liikunnalla, yläraajan ja ylävartalon liikeharjoitteilla. Hoitojen päätyttyä voidaan siirtyä nousujohteisesti kuormittavampaan liikuntaan. Liikuntaharjoittelun toimintakykyä parantava vaikutus mahdollistuu vain harjoittelun kuormittavuuden ylittäessä arkielämässä tarvittavan fyysisen suorituskyvyn tason, joten täytyy uskaltaa harrastaa tarpeeksi kuormittavaa liikuntaa.


Oulun Hyvinvointistudiolla fysioterapeutti Marjaana Koivuranta on perehtynyt rintasyövän sairastaneen fysioterapiaan ja hänellä on vuosien työkokemus asian tiimoilta.


Roosa nauha


194 katselukertaa0 kommenttia