Selkäkivun taustalla liikekontrollin häiriö

Päivitetty: 4. helmi 2020

Selkäkivuista n.90% on epäspesifiä, joka tarkoittaa sitä, ettei kivulle löydy selkeää lääketieteellistä syytä. Epäspesifistä selkäkivusta n. 70% on mekaanista kipua. Mekaaniset selkäkivut jaotellaan liikehäiriöihin ja liikekontrollin häiriöihin. Liikehäiriö tarkoittaa rajoittunutta liikettä, joka on yleensä yhteydessä kipuun. Liikekontrollin häiriössä liikkuvuus on hyvä, mutta liikkeen laatu on huono. Kipu ei provosoidu jostain tietystä liikkeestä, vaan staattisissa asennoissa. Liikekontrollin häiriöitä saattaa yllättäen esiintyä hyvinkin liikunnallisilla ihmisillä. Henkilö ei yleensä itse tunnista häiriötä eikä sen vuoksi pysty myöskään asia korjaamaan.


Liikekontrollia pystytään testaamaan fysioterapeutin vastaanotolla ja löydösten perusteella saadaan selville mistä häiriöstä on kyse. Seuraavassa on kerrottu tarkemmin erilaisista liikekontrollin häiriöistä.


Fleksio- eli koukistussuunnan liikekontrollin häiriössä henkilö ei pysty pitämään selkää neutraalissa asennossa eri liikkeitä tehdessä, vaan selkä lähtee pyöristymään. Tällaisella henkilöllä kivut provosoituvat istuessa, autolla ajaessa ja askareissa, joihin liittyy kumartelua, nostelua ja kantelua. Nämä henkilöt istuvat yleensä lanneranka pyöreänä ja kumartuessa esim. pukemaan sukkia, he koukistavat lannerankaa voimakkaasti. Lihaskireyksiä heiltä löytyy usein takareisistä ja pakaroista. Pakaralihakset ja selän ojentajalihakset ovat heikkoja.


Ekstensio – eli ojennussuunnan liikekontrollin häiriö voi olla passiivinen tai aktiivinen


Passiivisessa ojennussuunnan häiriössä tyypillistä on, että seistessä lantio on työntynyt eteenpäin. Selkä kipeytyy seistessä ja tilanteet, joissa henkilö joutuu seisomaan pitkään tai kävelemään hitaasti, ovat hankalia. Istuminen tai kyykkyyn meno auttavat välittömästi. Iso pakaralihas, lonkan koukistajat ja vatsan alaosan lihakset ovat heikkoja. Kireyttä on etureisissä ja reiden ulkosyrjällä.

Aktiivisessa ojennussuunnan häiriössä henkilö pitää itseään koko ajan ojennettuna suoraksi. Selän lihakset ovat siten koko ajan yliaktiiviset ja jännittyneet. Selkä oireilee istuessa, mutta asento on päinvastainen kuin fleksiohäiriössä, koska ekstensiohäiriössä selkä on suorana ja lannenotko on ylikorostunut. Tähän häiriöön liittyy usein myös stressiä ja tyypillistä on, että nämä henkilöt ovat luonteeltaan tehokkaita suorittajia. Hengitys tapahtuu tyypillisesti keuhkojen yläosilla eikä pallea toimi juuri lainkaan. Tämän voi todeta siitä, että sisäänhengityksen aikana vatsa ei pullistu ollenkaan, vaan rintakehän yläosa nousee voimakkaasti ylöspäin.


Rotaatio- eli kiertosuunnan häiriö on usein yhteydessä samanaikaisesti ekstensio- tai fleksiosuunnan häiriöön. Tyypillistä tässä häiriössä on, että henkilö vaihtaa tiuhaan asentoa. Istuessa toinen jalka on yleensä heitettynä toisen jalan yli ja puolta vaihdetaan usein. Seistessä jalat ovat ristissä tai paino yhdellä jalalla. Tässäkin puolenvaihdot ovat tyypillisiä ja usein myös nojaillaan pöytään tai seinään. Heikkoutta on keskimmäisessä pakaralihaksessa ja kylkimakuulla jalan nosto tuntuu raskaalta. Lisäksi heikkoutta on vinoissa vatsalihaksissa ja lonkan koukistajissa. Lihaskireyksiä löytyy reiden ulkosyrjältä ja lonkan ulkokiertäjissä.


LIIKEKONTROLLIN HÄIRIÖN HOITO


Liikekontrollin häiriön hoidon lähtökohtana on ensinnäkin tunnistaa häiriö. Hoidon kulmakivenä on harjoittelu, jossa opetellaan tunnistamaan selän asento liikkeessä, korjataan liikekontrollia ja lihasepätasapainoa. Kontrollin harjoittelu aloitetaan pienistä liikkeistä ja nousujohteisesti edetään haastavampiin ja kuormittavampiin harjoitteisiin. Poikkeuksena on aktiivinen ojennussuunnan häiriö, jossa hoitona ensisijaisesti on ylijännittyneiden lihasten ja koko kehon rentouttaminen sekä hengityksen tasapainottaminen.


Liikekontrollin häiriöitä voi esiintyä hyvinkin liikunnallisilla ihmisillä

Lähteenä

Luomajoki H. Liikkeen ja liikekontrollin häiriöt. Testit ja harjoitteet selän, niskan, olkapään sekä alaraajan toiminnallisiin ongelmiin. 2018.

1,127 katselukertaa0 kommenttia